Ruhsat No: 222/53
MON.FDG (18F) I.V. Enjeksiyonluk Çözelti

İçerik

Kurşun zırh içerisinde, steril, apirojen, berrak, renksiz veya açık sarı renkli 2-(18F)-Floro-2-deoksi-D-glukoz ((18F) FDG) enjeksiyonluk çözelti
 
Tanım
MON.FDG (18F) tanı amacıyla kullanılan bir radyofarmasötiktir. Flor-18 (18F), yarı ömrü 109,8 dakika olan, maksimum 634 keV enerjili pozitron ışınımı ve devamında 511 keV enerjili fotonik annihilasyon ışıması yaparak kararlı Oksijen-18 (18O) izotopuna bozunan bir radyonükliddir.
 
Kalibrasyon Aktiviteleri
250 - 18500 MBq (16 - 500 mCi) / Flakon
 
Üretim Günleri
Pazar hariç her gün
 
Raf Ömrü
Üretim saatinden itibaren 14 saat
 
Saklama Koşulları
30 0C’nin altında oda sıcaklığında, kurşun zırhlı orijinal ambalajında
 
Ambalaj Şekli
Kurşun zırh içinde, bromobutil kauçuk tıpalı, Tip I cam flakon
 
Atıklara Uygulanacak İşlemler
MON.FDG (18F) kullanımından oluşacak atıkları; Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Radyoaktif Madde Kullanımından Oluşan Atıklara İlişkin Yönetmelik kurallarına uygun olarak bertaraf edilmelidir.
 
Ürün broşürünü indirmek için tıklayınız.