Ruhsat No: 223/76
MON.İYOT-131 Oral Çözelti

İçerik

Sodyum iyodür (Na131I), sodyum tiyosülfat ve sodyum karbonat-bikarbonat tamponu içeren çözelti
 
Tanım
MON.IYOT-131 74 – 18500 MBq oral çözelti içeren flakon, etkin madde olarak yarı ömrü 8,02 gün olan fisyon ürünü radyoaktif iyot-131 (131I) içerir. Tiroid hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılan bir radyofarmasötiktir.
 
Kalibrasyon Aktiviteleri
2 mCi(74 MBq), 5 mCi (185 MBq), 10 mCi (370 MBq), 15 mCi (555 MBq), 20 mCi (740 MBq), 25 mCi (925 MBq), 30 mCi (1110 MBq), 50 mCi (1850 MBq), 60 mCi (2220 MBq), 75 mCi (2775 MBq), 80 mCi (2960 MBq), 100 mCi (3700 MBq), 125 mCi (4625 MBq), 150 mCi (5550 MBq), 175 mCi (6475 MBq), 200 mCi (7400 MBq), 250 mCi (9250 MBq), 300 mCi (11100 MBq), 400 mCi (14800 MBq), 500 mCi (18500 MBq)
 
Üretim Günleri
Çarşamba ve Cumartesi
 
Kalibrasyon Günü
Üretimden sonraki hafta Çarşamba (saat 08:00) veya talebe göre diğer günler
 
Raf Ömrü
Üretim tarihinden itibaren 30 gün
 
Saklama Koşulları
25 0C’nin  altında oda sıcaklığında, kurşun zırhlı orijinal ambalajında
 
Ambalaj Şekli
Karton kutuda, kurşun zırh içinde, bromobutil kauçuk tıpalı  Tip I cam flakon
 
Atıklara Uygulanacak İşlemler
MON.IYOT-131 kullanımından oluşacak atıklar Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Radyoaktif Madde Kullanımından Oluşan Atıklara İlişkin Yönetmelik kurallarına uygun olarak bertaraf edilmelidir.
 
Ürün broşürünü indirmek için tıklayınız.