Ruhsat No: 223/55
MON.TALYUM–201 I.V. Enjeksiyonluk Çözelti

İçerik

% 0,9 sodyum klorür çözeltisi içerisinde 37 MBq/mL radyoaktif  konsantrasyonda talyum klorür (201TlCl) içeren steril, apirojen çözelti
 
Tanım
MON.TALYUM-201 İ.V. enjeksiyonluk çözelti içeren flakon, tanı amacıyla kullanılan bir radyofarmasötiktir. Talyum-201 (201Tl); partikül hızlandırıcıda zenginleştirilmiş talyum-203 (203Tl) hedefinin proton bombardımanı sonucunda elde edilen, yarı ömrü 72,96 saat olan radyoaktif bir izotoptur. İntravenöz uygulama için %0,9 NaCl içinde steril, apirojen çözelti şeklinde hazırlanır. Tanı amacıyla miyokard, kas ve paratiroid sintigrafilerinde ve tümör görüntülemede kullanılır.
 
Kalibrasyon Aktiviteleri
2 mCi (74 MBq), 5 mCi (185 MBq) ve 10 mCi (370 MBq)
 
Üretim Günleri
Pazar
 
Kalibrasyon Günü
Üretimden sonraki hafta Perşembe (saat 08:00) veya talebe göre diğer günler
 
Raf Ömrü
Üretim tarihinden itibaren 13 gün
 
Saklama koşulları
25 0C’nin  Kltında oda sıcaklığında, kurşun zırhlı orijinal ambalajında
 
Ambalaj Şekli
Karton kutuda, kurşun zırh içinde bromobutil kauçuk tıpalı  Tip I cam flakon
 
Atıklara Uygulanacak İşlemler
MON.TALYUM-201 kullanımından oluşacak atıklar Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Radyoaktif Madde Kullanımından Oluşan Atıklara İlişkin Yönetmelik kurallarına uygun olarak bertaraf edilmelidir.
 
Ürün broşürünü indirmek için tıklayınız.