Ruhsat No: 243/77
MON.MDP KIT

İçerik

10 mg metilendifosfonik asit (MDP)
 
Tanım
10 mL’lik cam flakon; beyaz renkli, steril, apirojen 10 mg İ.V. enjeksiyon için liyofilize toz içerir. Hastaya doğrudan uygulanmaz, (99mTc) Sodyum Perteknetat çözeltisi ile işaretlendikten sonra elde edilen radyofarmasötik İ.V. olarak hastaya uygulanır. 99mTc-MDP, Nükleer Tıp’ta tanı amacı ile kemik hastalıklarının incelenmesinde kullanılır.
 
Raf Ömrü
MON.MDP KIT: 24 ay
99mTc-MDP çözeltisi: 8 saat
 
Saklama Koşulları
MON.MDP KIT: 2-8 ˚C’de buzdolabında ve ışıktan korunarak
99mTc-MDP çözeltisi: 25 0C nin altında oda sıcaklığında, kurşun zırh içinde, ışıktan korunarak
 
Ambalaj Şekli
Karton kutu içinde, bromobutil kauçuk tıpa ve alüminyum flip-off  kapaklı, Tip I cam flakon
(5 flakon/kutu)
 
Atıklara Uygulanacak İşlemler
MON.MDP kitinin kullanımından oluşacak atıkları; Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Radyoaktif Madde Kullanımından Oluşan Atıklara İlişkin Yönetmelik kurallarına uygun olarak bertaraf edilmelidir.
 
 
Ürün broşürünü indirmek için tıklayınız.