Ruhsat No: 229/58
MON.DMSA KIT

İçerik

1,0 mg dimerkaptosüksinik asit (DMSA)
 
Tanım
10 mL’lik cam flakon; beyaz renkli, steril, apirojen 1,0 mg İ.V. enjeksiyon için liyofilize toz içerir.Hastaya doğrudan uygulanmaz, (99mTc) Sodyum Perteknetat çözeltisi ile işaretlendikten sonra elde edilen radyofarmasötik İ.V. olarak hastaya uygulanır. 99mTc-DMSA Nükleer Tıp’ta böbrek hastalıklarının sintigrafik yöntemle tanısında kullanılır.
 
Raf Ömrü
MON.DMSA KIT: 24 ay
99mTc-DMSA çözeltisi: 8 saat
 
Saklama Koşulları
MON.DMSA KIT: 2-8 ˚C’de buzdolabında ve ışıktan korunarak
99mTc-DMSA çözeltisi: 25 0C nin altında oda sıcaklığında, kurşun zırh içinde, ışıktan korunarak
 
Ambalaj Şekli
Karton kutu içinde, bromobutil kauçuk tıpa ve alüminyum flip-off kapaklı, Tip I cam flakon
(5 flakon/kutu)
 
Atıklara Uygulanacak İşlemler
MON.DMSA kitinin kullanımından oluşacak atıklar Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Radyoaktif Madde Kullanımından Oluşan Atıklara İlişkin Yönetmelik kurallarına uygun olarak bertaraf edilmelidir.
 
 
Ürün broşürünü indirmek için tıklayınız.