Ruhsat No: 243/74
MON.ECD KIT

İçerik

Flakon A: 1.0 mg bicisate dihidroklorür (Etil sisteinat dimer =ECD)

Flakon B (Tampon çözelti): 3.75 mg disodyum hidrojen fosfatdihidrat ve 0.5 mg sodyum

dihidrojen fosfatdihidrat çözeltisi.

 

Tanım

Mon.ECD KIT ,birinde liyofilize toz diğerinde tampon çözelti bulunan iki bileşenden oluşur. Hastaya doğrudan uygulanmaz. (99mTc) Sodyum perteknetat çözeltisi ile işaretlendikten sonra elde edilen radyofarmasötik (99mTc-ECD = 99mTc-Bicisate) İ.V. olarak hastaya uygulanır.. 99mTc-ECD Nükleer Tıp’ta santral sinir sistemi hastalığı olan yetişkinlerdeki bölgesel serebral perfüzyon anomalilerinin değerlendirmesinde kullanılır.

 

Raf Ömrü

MON.ECD KIT (Flakon A: ECD liyofilize toz ve Flakon B: tampon çözelti):  18 ay

99mTc-ECD çözeltisi: 6 saat

 

Saklama Koşulları

MON.ECD KIT: Orijinal ambalajı içinde, 25 °C’nin altında oda sıcaklığında, ışıktan korunarak

99mTc-ECD çözeltisi: 25 °C’nin altında oda sıcaklığında, kurşun zırhı içinde

 

Ambalaj Şekli

Karton kutu içinde, bromobutil kauçuk tıpa ve aluminyum flip-off kapaklı Tip I cam flakon. (2 adet Flakon A+2 adet Flakon B/kutu)

 

Atıklara Uygulanacak İşlemler

MON.ECD KIT kullanımından oluşacak atıklar, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Radyoaktif Madde Kullanımından Oluşan Atıklara İlişkin Yönetmelik kurallarına uygun olarak bertaraf edilmelidir.

 

Ürün broşürünü indirmek için tıklayınız.