Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler A.Ş’de Ar-Ge çalışmaları iç ve dış piyasada mevcut olan radyofarmasötiklerin, eş değerlerinin veya yeni radyofarmasötiklerin araştırılarak üretime hazır hale getirilmesi çalışmalarının yanı sıra mevcut ürün ve hizmetlerin, üretim ve kalite kontrol yöntemlerinin iyileştirilmesi, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, olumsuz çevre etkilerinin azaltılması ve kirlenmenin önlenmesi gibi çalışmaları kapsar.

 

Bu bağlamde yeni ürün kapsamında üzerinde çalışılmakta olan ürünler :

 

 I-131 MIBG (Metaiyodobenzilguanidin) – Teşhis amaçlı kullanılmak üzere MON-MIBG(D) ürünümüz ruhsatlanmış olup kısa sürede satışa sunulacaktır. Tedavi amaçlı olarak kullanılan MON-MIBG (T) ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir . Bu radyofarmasötik feokromasitoma ve nöroblastoma gibi tümörlerin teşhis ve tedavisinde kullanılmaktadır.

 

ECD (Etilen sisteinat dimer) – Tc99m ile işaretlenerek bölgesel beyin perfüzyon  anomalileri ve merkezi sinir sistemi bozukluklarının teşhisinde kullanılan bir kittir. Kısa sürede satışa sunulması beklenmektedir.