Ana içeriğe atla

Monrol Bilgi Güvenliği

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Eczacıbaşı Monrol kurumsal bilgiyi değerli bir varlık olarak kabul eder. Faaliyetler sırasında kullanılan Monrol’a ve/veya iş paydaşlarımıza ait her türlü kurumsal bilgi ve bilginin bulunduğu ortam, işimiz ve sorumluluklarımız açısından kritik önem taşır ve uygun şekilde güvenliğinin sağlanması gerekir.

Güvenlik kavramı, gizlilik(bilgilerin yetkisiz kişilerin eline geçmesinin engellenmesi), bütünlük(tam, doğru, yetkisiz olarak değiştirilmemiş), kullanılabilirlik (gerektiğinde kullanıma hazır olması) olarak 3 bileşenden oluşur ve bu ana bileşenlerden herhangi birinde oluşabilecek bir güvenlik zafiyeti Eczacıbaşı Monrol’ün iş faaliyetlerinin bütünlüğü ve itibarı üzerinde ciddi bir etkiye neden olabilir.

Görev ve pozisyonu ne olursa olsun, tüm Eczacıbaşı Monrol çalışanları ve tedarikçileri, ilgili yasal düzenlemeler, politikalar, prosedürler ve yönetmeliklere uymak, riskleri sınırlandırmak ve kabul görmüş iyi uygulamalar çerçevesinde çalışmak zorundadır.

Eczacıbaşı Monrol, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile kendisinin ve paydaşlarının bilgi ve bilgi varlıklarını korumayı hedefler. Monrol Yönetimi, bu hedefine ulaşmak amacıyla BGYS kurulması, uygulanması, işletilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli kaynakları sağlayacağını taahhüt eder.

Bilgi güvenliği ile ilgili politikaların ihlali ve risklere karşı ihtiyaç duyulan kontrollerin uygulanmaması Eczacıbaşı Monrol’ün maddi ve manevi zarar görmesine sebep olabilir. Bu nedenle gözetim, denetim ve/veya ihbar sonucu tespit edilen bilgi güvenliği ve/veya ilgili politika/prosedür ihlalleri, istihdama son verilmesine, hatta adli ve cezai yasal işlemler başlatılmasına varıncaya kadar gidebilecek şirket içi disiplin cezaları ile sonuçlanabilir.

Eczacıbaşı Monrol’ün Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politika/Prosedürleri, ister tam zamanlı, yazı zamanlı, daimi, ister sözleşmeli olsun, Monrol bilgilerini veya iş sistemlerini kullanan tüm Monrol çalışanları için, coğrafi konumundan veya iş biriminden bağımsız olarak geçerli ve zorunludur. Bu sınıflandırmaya girmeyen ve Monrol bilgilerine erişim gereği olan üçüncü şahıs hizmet sağlayıcıları ve bunların bağlı destek personeli gibi tüm kişilerin, bu politikanın genel ilkelerine ve uymak zorunda oldukları diğer güvenlik sorumluluklarına ve yükümlülüklerine bağlı kalması şarttır.